10.17.2011

UNDERWATER GALLERY

Sjekk dette fantastiske undervanns galleriet av den Østeriske fotografen Andreas Franke.

Tolv fotomanipulasjoner i plexiglass er monterte med magneter på skipsvraket til militærskipet Vandenberg. Skipet ligger 100 fot under vann, i Los Angeles.

Check out this amazing underwater art gallery by the Austrian photographer Andreas Franke in Florida.


The twelve photo manipulations in plexiglass is mounted with magnets on the starboard of the sunken Vandenberg military ship located 100 feet below the surface.


Pictures borrowed from: toxel.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...